Proiectare produse

Proiectare produse

 

RAAL are o mare experienţă în proiectarea schimbătoarelor de căldură şi a sistemelor de răcire. Plecând de la specificaţii, dimensiuni de gabarit sau planuri funcţionale ale sistemelor de răcire, proiectanţii RAAL sunt în măsură să găsească cele mai bune soluţii pentru utilizarea cât mai eficientă a spaţiilor disponibile.

Proiectanţii RAAL au capacitatea de a optimiza în permanenţă produsele, astfel încât sa răspundă integral cerinţelor aplicaţiei.